Johtavatko markkinointiponnistelut myyntimenestykseen?

Johtavatko markkinointiponnistelut myyntimenestykseen?


Markkinointi työskentelee ahkerasti, mutta olemmeko samalla sivulla myynnin kanssa?

 

Olemme kaikki kuulleet tämän hokeman: ”Markkinointi murskaa sen, liidit tulvivat sisään, mutta myynti laahaa perässä.” Tämä on turhauttava kaiku monissa yrityksissä, ja se herättää kysymyksen: miksi tämä ero?

Totuus on, että markkinoinnin ja myynnin ei ole tarkoitus toimia erillään. Ne ovat saman tulokolikon kaksi puolta, jotka työskentelevät yhdessä houkutellakseen, sitouttaakseen ja muuntaakseen potentiaaliset asiakkaat. Liian usein niiltä kuitenkin puuttuu yhteinen tiekartta – selkeä, ”yhteensovitettu strategia”, jolla on samat tavoitteet.

 

Tämän yhtenäisyyden puute voi johtaa moniin ongelmiin:

1. Väärät viestit:

Markkinointi saattaa tuottaa suuren määrän liidejä, mutta jos ne eivät ole myyntitiimin tarvitsemia (väärä toimiala, budjetti ei täsmää jne.), niiden muuttaminen kaupoiksi on haastavaa. Yhteinen tiekartta varmistaa, että molemmat tiimit kohdistavat oikean yleisön oikealla viestillä.

2. Epärealistiset odotukset:

Markkinointi ei voi yksin vastata myynnin kasvusta. Markkinointi tuottaa päteviä liidejä, mutta myyntitiimi hoitaa näiden liidien kasvattamisen ja kauppojen sulkemisen. Yhteinen tiekartta auttaa asettamaan realistiset odotukset molemmille tiimeille ja edistää yhteistyötä loppullisen tavoitteen – tulon – saavuttamiseksi.

3. Hukatut resurssit:

Ilman yhtenäisyyttä markkinointiponnistelut eivät välttämättä tue myynnin tarpeita optimaalisesti. Tämä voi johtaa resurssien tuhlaamiseen kampanjoissa, jotka eivät tuota oikeanlaisia liidejä, tai pahimmillaan luoda negatiivisen brändikokemuksen potentiaalisille asiakkaille.

 

 

Siloista eroon: vahvemman markkinointi- ja myyntiputken rakentaminen

Hyvä uutinen on, että ratkaisu on saavutettavissa. Luomalla ”yhteensovitettu tiekartta” markkinointi ja myynti voivat lakata toimimasta toistensa kanssa ristiriidassa ja alkaa toimia yhtenäisesti. Näin voimme purkaa silot ja rakentaa vahvemman markkinointi- ja myyntiputken:

 

1. Yhteiset tavoitteet:

Aseta selkeät, mitattavissa olevat tavoitteet molemmille tiimeille, jotka edistävät kokonaisvaltaista tulotavoitetta. Esimerkiksi markkinointi voisi pyrkiä tuottamaan X määrän päteviä liidejä kuukaudessa, kun taas myynti voisi asettaa tavoitteen näiden liidien tietylle konversioasteelle.

2. Säännöllinen viestintä:

Edistä avointa viestintää markkinoinnin ja myynnin välillä. Viikoittaiset tapaamiset voivat pitää kaikki samalla sivulla ja tunnistaa mahdolliset esteet. Kannusta avointa keskustelua ja tiedon jakamista kohdeyleisöistä, liidien ominaisuuksista ja viestintästrategioista.

3. Tietopohjaiset päätökset:

Käytä sekä markkinointi- että myyntiponnisteluista saatavaa dataa edistymisen seuraamiseen ja strategioiden mukauttamiseen tarpeen mukaan. Markkinoinnin automaatioalustat ja CRM-järjestelmät voivat tarjota arvokkaita näkemyksiä liidien käyttäytymisestä, kampanjoiden suorituskyvystä ja myynnin konversioasteista.

4. Yhteiset mittarit:

Kehitä keskeisiä suorituskykymittareita (KPI), joita molemmat tiimit seuraavat ja ymmärtävät. Tämä luo yhteisen vastuun tunteen menestyksestä. Merkittäviä KPI-mittareita voivat olla esimerkiksi liidin hankintakustannus (CPL), liidin konversioaste, asiakkaan hankintakustannus (CAC) ja asiakkaan elinkaariarvo (CLTV).

5. Palvelutasosopimukset (SLA):

Harkitse muodollisten SLA-sopimusten laatimista markkinoinnin ja myynnin välillä. Näissä sopimuksissa määritellään, mitä kumpikin tiimi odottaa toiselta liidien laadun, toimitusaikojen ja viestintäprotokollien osalta.

6. Sisältöyhteistyö:

Ota myynti mukaan sisällönluontiprosessiin. Myyntiedustajilla on korvaamattomia näkemyksiä asiakkaiden kipupisteistä ja vastalauseista. Hyödynnä heidän asiantuntemustaan luodaksesi kohdennettua sisältöä, joka resonoi ihanteellisen yleisön kanssa ja vastaa heidän erityistarpeisiinsa.

7. Myynnin tukeminen:

Varusta myyntitiimisi markkinointimateriaaleilla ja resursseilla, joita he tarvitsevat menestyäkseen. Tämä voi sisältää tuote-esitteitä, tapaustutkimuksia, myyntiesityksiä ja sähköpostipohjia.

8. Liidien kasvattaminen:

Älä vain siirrä liidejä myyntiin. Kehitä liidien kasvatusohjelma, joka pitää potentiaaliset asiakkaat sitoutuneina, kunnes he ovat valmiita ostamaan.

 

Yhteistyön voima: enemmän kuin lisääntynyt myynti

Markkinoinnin ja myynnin yhtenäistämisen hyödyt ulottuvat paljon pidemmälle kuin vain myyntilukujen kasvattamiseen. Tässä joitakin muita etuja:

 

1. Parannettu asiakaskokemus:

Työskentelemällä yhdessä markkinointi ja myynti voivat luoda saumattoman asiakaskokemuksen koko ostopolun ajan. Tämä johtaa korkeampaan asiakastyytyväisyyteen ja -uskollisuuteen.

2. Kasvanut ROI:

Kun markkinointi ja myynti ovat yhtenäisiä, resursseja käytetään tehokkaammin. Tämä johtaa korkeampaan sijoitetun pääoman tuottoon (ROI) sekä markkinointi- että myyntiponnisteluille.

3. Vahvempi brändin johdonmukaisuus:

Johdonmukainen brändiviesti kaikissa kosketuspisteissä (verkkosivusto, sosiaalinen media, myyntipuhelut) rakentaa luottamusta ja uskottavuutta potentiaalisten asiakkaiden keskuudessa.

4. Parantunut työntekijöiden moraali:

Kun markkinointi ja myynti työskentelevät yhdessä yhteisen tavoitteen eteen, se edistää yhteistyökykyisempää ja positiivisempaa työympäristöä.

 

 Keskustellaan tiekartoista: ilmainen konsultaatio yrityksellesi

Oletko valmis purkamaan silot ja luomaan markkinoinnin ja myynnin unelmajoukkueen yrityksessäsi?

Tässä voimme auttaa.

Tarjoamme ”ilmaisen konsultoinnin” keskustellaksemme siitä, kuinka voimme auttaa yritystäsi kehittämään yhteensovitettua tiekarttaa tulon kasvattamiseksi.

#MarkkinoinninJaMyynninYhtenäisyys #TulojenKasvu #MyyntiputkenOptimointi #SiloistaEroon #YhteisetTavoitteet

No comment

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *